Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki Chłodnia „MORS-WOLA” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki Chłodnia „MORS-WOLA” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Opublikowane: 22.03.2016

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać listownie lub osobiście do siedziby Spółki Chłodnia „MORS-WOLA” Spółka z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 62, 01-424 Warszawa, do godz. 15:00 w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 roku (włącznie), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. – nie otwierać”. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data doręczenia.

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Chłodnia „MORS-WOLA” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
Ostatnia zmiana: 22.03.2016 , 18.03.2016 Ewa Jaczewska
do góry