Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie

Opublikowane: 03.03.2016

Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek powinny być złożone osobiście lub przesłane listem poleconym, na adres: Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie, ul. Wilgowa 67,42-200 Częstochowa z adnotacją na kopercie: Rada Nadzorcza – Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie” w terminie do dnia 18.03.2016r. włącznie (decyduje data doręczenia). Zgłoszenia składane osobiście będą przyjmowane w sekretariacie siedziby Spółki w Częstochowie, w godz. od 8.00 do 15.00

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie
Ostatnia zmiana: 03.03.2016
do góry