Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tekstylno – Konfekcyjne „Teofilów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Tekstylno – Konfekcyjne „Teofilów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Opublikowane: 24.02.2016

Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 17.03.2016r. osobiście w sek. siedziby Spółki, w Łodzi ul. Szparagowa 6/8, w godz. 8.00 – 14.30 lub za pośrednictwem poczty - listem poleconym na adres Spółki:91-211 Łódź, ul. Szparagowa 6/8. W każdym przypadku za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę jej wpływu do siedziby Spółki. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora Handlowego.

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Zakłady Tekstylno – Konfekcyjne „Teofilów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
Ostatnia zmiana: 24.02.2016 , 22.02.2016 Ewa Jaczewska
do góry