Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie

Opublikowane: 22.02.2016

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 8 marca 2016 roku do godziny 15.00 w siedzibie Zarządu Spółki w Częstochowie, Al. Pokoju 44, w sekretariacie Spółki lub listem poleconym zaadresowanym na ww. adres Spółki. W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje data doręczenia zgłoszenia do Spółki. Zgłoszenie powinno zostać przedłożone w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie
Ostatnia zmiana: 22.02.2016
do góry