Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Opublikowane: 12.02.2016

Zgłoszenia powinny być złożone osobiście lub przesyłane listem poleconym w terminie do dnia 04.03.2016 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. – nie otwierać”, lub „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. – nie otwierać” na adres Spółki: al. Jerozolimskie 144 02-305 W-wa

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.
Ostatnia zmiana: 12.02.2016
do góry