Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie

Opublikowane: 11.02.2016

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki w Chorzowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 41-503 Chorzów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu” w terminie do dnia 01.03.2016 r. do godziny 15.00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie
Ostatnia zmiana: 11.02.2016
do góry