Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. z siedzbą w Kielcach - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. z siedzbą w Kielcach

Opublikowane: 04.02.2016

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu” w terminie do dnia 26.02.2016 r. do godziny 15.00.W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. z siedzbą w Kielcach
Ostatnia zmiana: 04.02.2016
do góry