Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki H. Cegielski - Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu

Opublikowane: 29.01.2016

Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.”w terminie do dnia 12 lutego 2016 r. (włącznie) osobiście w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 (budynek Zarządu Spółki na terenie fabryki), w sekretariacie Prezesa Zarządu (III p.), w godz. 8:00 – 15:00 lub za pośrednictwem poczty na adres Spółki: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań.

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: H. Cegielski-Poznań S.A.
Ostatnia zmiana: 29.01.2016
do góry