Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. w Bydgoszczy - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. w Bydgoszczy

Opublikowane: 22.12.2015

Pisemne zgłoszenia należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora ds. finansowych”, na adres: Rada Nadzorcza BZPG „Stomil” S.A. ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz lub złożyć osobiście do Biura Zarządu Spółki w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 15 stycznia 2016r. do godz. 14.00 - obowiązuje dzień wpływu zgłoszenia do Biura Zarządu BZPG „STOMIL” S.A.

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. w Bydgoszczy
Ostatnia zmiana: 22.12.2015 , 22.12.2015 Ewa Jaczewska
do góry