Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej spółki Towarzystwo Finansowe "Silesia" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Rady Nadzorczej spółki Towarzystwo Finansowe "Silesia" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu

Opublikowane: 20.10.2015

Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek można składać do dnia 05 listopada 2015r. do godz.14.00 w Sekretariacie siedziby Spółki przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice lub przesłać listem poleconym na adres Spółki. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu”. O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydować będzie czas doręczenia do siedziby Spółki.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Towarzystwo Finansowe "Silesia" Sp. z o.o.
Ostatnia zmiana: 20.10.2015 , 20.10.2015 Justyna Kania
do góry