Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna

Opublikowane: 26.05.2015

Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek winny być przesyłane pocztą lub dostarczane osobiście do Sekretariatu Zarządu do dnia 12.06.2015r.do godz.14.00. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”. O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decyduje data doręczenia przesyłki do Siedziby Spółki.Zgłoszenia złożone po terminie składania ofert oraz nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna
Ostatnia zmiana: 26.05.2015 , 06.08.2015 Justyna Kania
do góry