Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie

Opublikowane: 23.01.2015

Pisemne zgłoszenia należy składać w siedzibie Spółki,w dni robocze, w godz. od 800 do 1500 lub przesłać listem poleconym na adres: COBRABiD Sp. z o.o., ul. Łucka 15,00-842 Warszawa,w terminie do dnia 16.02.2015r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem:„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp.z o.o. – nie otwierać”.W przypadku przesłania pocztą, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia.

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Ostatnia zmiana: 23.01.2015 , 23.01.2015 Justyna Kania
do góry