Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych „DEZAM” Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych „DEZAM” Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie

Opublikowane: 16.01.2015

Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – nie otwierać”. Na kopercie powinien znajdować się adres korespondencyjny kandydata. Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do 30.01.2015r. osobiście w siedzibie Spółki, w Dzierżoniowie ul.Staszica 24 w sekretariacie w godz.8.00– 14.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Spółki:58-200 Dzierżoniów ul. Staszica 24.Za datę złożenia uważa się datę wpływu do Spółki

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych „DEZAM” Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie
Ostatnia zmiana: 16.01.2015
do góry