Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu PLL LOT S.A. ds. Handlowych - Nabór do zarządów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Nabór do zarządów

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu PLL LOT S.A. ds. Handlowych

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać lub złożyć w siedzibie Spółki PLL LOT S.A., w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 43 do sekretariatu głównego (Nowy Biurowiec, pok. 6.10) w terminie do dnia 9 stycznia 2017 r. do godz. 12.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne – na Członka Zarządu ds. Handlowych . W obu przypadkach za datę złożenia zgłoszenia uważać się będzie datę wpływu do siedziby Spółki.

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Andrzej Relidzynski
Ostatnia zmiana: 13.12.2016 Ewa Jaczewska
do góry