Ministerstwo Skarbu Państwa Ostateczne wyniki naboru do Rady Nadzorczej spółki WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach - Wyniki postępowania -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Wyniki postępowania

Strona znajduje się w archiwum.

Ostateczne wyniki naboru do Rady Nadzorczej spółki WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Opublikowane: 11.06.2015

W dniu 8 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WĘGLOKOKS Spółka Spółka Forma współpracy gospodarczej dwóch lub więcej osób chcących osiągnąć wspólny cel, najczęściej o charakterze gospodarczym. Akcyjna  z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie zapisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, podjęło m.in. uchwałę powołującą w skład Rady Nadzorczej ww. Spółki dwie osoby wybrane w drodze postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Zarządzeniem Nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa. Uchwała, o której mowa powyżej dotyczyła powołania w skład Rady Nadzorczej:

  • Pana Mirosława Pawełczyka – zamieszkałego w Katowicach,
  • Pana Artura Bartoszewicza – zamieszkałego w Warszawie.

 

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Restrukturyzacji i pomocy Publicznej
Ostatnia zmiana: 11.06.2015 , 13.07.2015 Piotr Krupa
do góry