Ministerstwo Skarbu Państwa Ostateczne wyniki naboru do Rady Nadzorczej spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach - Wyniki postępowania -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Wyniki postępowania

Strona znajduje się w archiwum.

Ostateczne wyniki naboru do Rady Nadzorczej spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Broniszach

Opublikowane: 08.06.2015

W dniu 8 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Spółka Forma współpracy gospodarczej dwóch lub więcej osób chcących osiągnąć wspólny cel, najczęściej o charakterze gospodarczym. Akcyjna  z siedzibą w Broniszach, działając na podstawie zapisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, podjęło m.in. uchwały powołujące w skład Rady Nadzorczej ww. Spółki dwie osoby wybrane w drodze postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Zarządzeniem Nr 45 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa. Uchwały, o których mowa powyżej dotyczyły powołania w skład Rady Nadzorczej:

  • Pana Józefa Bogusz – zamieszkałego w Zajączkowie;
  • Pana Adama Fronczak – zamieszkałego w Łodzi.

 

Powiązane artykuły:

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Nadzoru Właścicielskiego
Ostatnia zmiana: 08.06.2015
do góry