Ministerstwo Skarbu Państwa Egzaminy dla kandydatów na członków RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Egzaminy dla kandydatów na członków RN

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych

Informacja archiwalna

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych są:

  1. dla osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych – dyplom wydany przez uprawniony organ;
  2. dla osób zwolnionych z obowiązku składania ww. egzaminu na podstawie § 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). jest jedynym akcjonariuszem – dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora nauk prawych lub nauk ekonomicznych;
  3. dla osób zwolnionych z obowiązku składania ww. egzaminu na podstawie § 5 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem – dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.

W przypadku zagubienia dyplomu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, istnieje możliwość wydania stosownego zaświadczenia. Wniosek należy kierować do Biura Ministra. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy załączyć czytelną kserokopię dowodu osobistego.

Powrót do poprzedniej strony

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Beata Trejnowska
Ostatnia zmiana: 30.06.2015 , 06.03.2017 Magdalena Dąbrowska
do góry