Ministerstwo Skarbu Państwa Egzaminy dla kandydatów na członków RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Egzaminy dla kandydatów na członków RN

Zaplanowane terminy egzaminów

Ministerstwo Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia 2017 r. zostało postawione w stan likwidacji.

Z tym dniem zadania związane z organizacją egzaminów dla kandydatów na członków organów nadzorczych przejęła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259).

Zakres tematyczny egzaminu został określony w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów określające regulamin przeprowadzania egzaminów jest na etapie prac legislacyjnych.

 

Informacja archiwalna

Egzaminy dla kandydatów na członków rad nadzorczych odbywają się w terminach ustalonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Egzamin przeprowadzany jest w sobotę. W przypadku dużej liczby zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w egzaminie, możliwe jest zorganizowanie egzaminu również w niedzielę.

 

 

Powrót do poprzedniej strony

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Beata Trejnowska
Ostatnia zmiana: 30.06.2015 , 06.03.2017 Magdalena Dąbrowska
do góry