Ministerstwo Skarbu Państwa Szkolenia "Profesjonalna Rada Nadzorcza" -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Szkolenia "Profesjonalna Rada Nadzorcza"

Ministerstwo Skarbu Państwa w celu wzmocnienia jakości zarządzania i nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa pod koniec 2014 roku, wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zainicjowało cykl szkoleń „Profesjonalna Rada Nadzorcza”.

Adresatami projektu byli przedstawiciele Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek handlowych, którzy poszerzali swoją wiedzą w siedemnastu obszarach tematycznych. Do najistotniejszych z nich należy zaliczyć m.in. zadania rady nadzorczej, obowiązki i odpowiedzialność cywilna zarządu i członków rady nadzorczej, współpraca rady nadzorczej i zarządu, ocena sprawozdań finansowych, regulacje dotyczące informacji poufnych oraz kwestie wynagrodzeń i audytu.

W realizację spotkań włączona została również Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, która przejęła od GPW obowiązki organizatora, a Ministerstwo Skarbu Państwa i GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) Spółka organizująca obrót instrumentami finansowymi. objęły nad programem patronat honorowy.

Szkolenia odbywały się zarówno w trybie stacjonarnym jak i on-line – na platformie e-learningowej.

Po zakończonym cyklu szkoleń, 154 uczestnikom, którzy zaliczyli wymagany materiał, zostały przyznane certyfikaty podpisane przez Ministra Skarbu Państwa, Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych oraz Prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Departament Zarządzania Strategicznego i Rozwoju
Ostatnia zmiana: 29.04.2016
do góry