Ministerstwo Skarbu Państwa Zysk zatrzymany - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Zysk zatrzymany

Zysk który został wypracowany w spółce akcyjnej zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub zgromadzenia wspólników – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zysk zatrzymany może zostać wypłacony w formie dywidendy (w części lub w całości) lub zostać w spółce. Tę część zysku, która nie została wypłacona akcjonariuszom (udziałowcom) w formie dywidendy, tylko zatrzymana w spółce w celu inwestycji w jej rozwój, określa się jako zysk zatrzymany.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry