Ministerstwo Skarbu Państwa Zysk nominalny - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Zysk nominalny

Poziom osiągniętego zysku wyrażony w jednostkach pieniężnych nieskorygowany o poziom inflacji.

Po korekcie zysku nominalnego o poziom inflacji otrzymuje się zysk realny. Konieczność korekty o poziom inflacji wynika z tego, że to zysk realny pokazuje faktyczną wartość zysku (tj. odniesioną do tego, ile dóbr i usług można nabyć za daną kwotę). Wzrostowi zysku nominalnego nie musi towarzyszyć tożsamy wzrost zysku realnego (w przypadku zmiany poziomu inflacji). Zysk nominalny nie uwzględnia ponadto podatków, które należy uiścić po osiągnięciu dochodu z danego tytułu (np. podatku od dochodów kapitałowych).

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry