Ministerstwo Skarbu Państwa Złote akcje - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Złote akcje

Akcje, które dają specjalne uprawnienia na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, np. prawo weta w określonych istotnych sprawach (połączenia, emisja nowego kapitału itp.), prawo do kontroli spółki, prawo do powoływania i odwoływania członków poszczególnych jej organów.

Mają wielokrotnie większe znaczenie niż np. akcje zwykłe. Złote akcje były stosowane przez rządy prywatyzujące przedsiębiorstwa państwowe w celu zachowania pewnej kontroli nad przedsiębiorstwem. Takie wykorzystanie mechanizmu złotej akcji, zgodnie z prawem unijnym, jest ograniczane. Akcje złote mają często określony okres ważności, po którego upływie ich specjalne uprawnienia wygasają.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry