Ministerstwo Skarbu Państwa Zlecenie STOP-LOSS - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Zlecenie STOP-LOSS

Zlecenie, które zostało stworzone w celu obniżenia ryzyka inwestycyjnego, jego zadaniem jest tzw. obcinanie strat na otwartej pozycji.

Wykorzystuje się je przede wszystkim po to, aby szybko reagować na nagłą zmianę na rynku – zlecenie umożliwia szybkie wykorzystanie zleceń kupna lub sprzedaży znajdujących się na rynku w celu otwarcia lub zamknięcia pozycji. O ile np. kurs danej akcji rośnie, a klient chce się zabezpieczyć przed stratą związaną z niespodziewanym spadkiem, ustala tzw. cenę stop. W przypadku naruszenia pewnego poziomu zlecenie zostanie aktywowane i będzie dążyć do zamknięcia pozycji na wskazanym wcześniej poziomie/po cenie wskazanej w zleceniu stop-loss.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry