Ministerstwo Skarbu Państwa Zlecenie PCR (Market To Limit) - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Zlecenie PCR (Market To Limit)

Zlecenie po cenie rynkowej, które zastąpiło zlecenia PCR i PCRO, dostępne w poprzednim systemie giełdy nazywanym Warset.

Zlecenie PCR jest akceptowane w fazie pre-openingu oraz podczas notowań ciągłych. Odrzucane jest wtedy, gdy w czasie jego składania w fazie notowań ciągłych brak jest jakiegokolwiek zlecenia po przeciwnej stronie arkusza lub gdy składane jest ono w fazie dogrywki. Jeśli w czasie otwarcia w arkuszu obecne jest przynajmniej jedno zlecenie PCR i jednocześnie brak jakiegokolwiek zlecenia po przeciwnej stronie arkusza, handel na danym instrumencie zostaje wstrzymany.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry