Ministerstwo Skarbu Państwa Wycena rynkowa - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Wycena rynkowa

Forma ustalania ceny będąca wynikiem działania mechanizmu rynkowego; cena ustalona na rynku w wyniku wzajemnego oddziaływania popytu i podaży.

W przypadku spółki potencjalni inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. zgłaszają zapotrzebowanie na akcje tej spółki, a aktualni posiadacze akcji zgłaszają chęć ich sprzedaży. W wyniku interakcji między tymi dwoma stronami rynku ustalana jest cena rynkowa. Wycena rynkowa może różnić się od wartości fundamentalnej. Mówimy wtedy, że akcje danej spółki są przewartościowane lub niedowartościowane.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry