Ministerstwo Skarbu Państwa Wolumen obrotu - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Wolumen obrotu

Łączna liczba danych instrumentów finansowych, które były przedmiotem transakcji giełdowych w określonym czasie.

Wolumen obrotu liczony jest najczęściej dla danego instrumentu finansowego w okresie jednej sesji giełdowej. Wolumen obrotu określa liczbę instrumentów, które zmieniły właściciela, co odzwierciedla stopień zainteresowania inwestorów danym instrumentem finansowym. Jest to podstawowy i najczęściej wykorzystywany miernik płynności obrotu instrumentu finansowego. Wyższy wolumen obrotu wskazuje na wyższą płynność instrumentu, a niższy wolumen obrotu świadczy o jego niskiej płynności.

Wolumen obrotu jest jednym ze wskaźników wykorzystywanych w analizie technicznej instrumentów finansowych do oceny siły trendu i potwierdzania istotności formacji cenowych. Informacja o aktualnym wolumenie obrotu danego instrumentu i jego kształtowaniu się w przeszłości stanowi często jedną z przesłanek podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Wzrost wolumenu obrotu podczas panującego trendu stanowi zazwyczaj potwierdzenie jego siły, a spadek wolumenu świadczy najczęściej o słabości dotychczasowego trendu i jego możliwym odwróceniu.

Wysoki wolumen obrotu towarzyszący przebiciu linii wsparcia i oporu lub wybiciu z formacji cenowych potwierdza istotność ruchu i jego kierunek. Wolumen obrotu pozwala również na ocenę ryzyka wejścia i wyjścia z inwestycji w dany instrument finansowy. Wysoki wolumen zachęca inwestorów do inwestycji w dany instrument finansowy ze względu na łatwość zakupu i sprzedaży również dużych pakietów instrumentu o wysokiej wartości.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry