Ministerstwo Skarbu Państwa WIG - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

WIG

Inaczej „Warszawski Indeks Giełdowy”. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które spełniają kryteria takie, jak np. odpowiednia liczba i wartość akcji w wolnym obrocie.

Jest obliczany od 16 kwietnia 1991 r. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. WIG jest indeksem typu dochodowego, przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji – wpływ jednej spółki na WIG nie może przekroczyć 10%, a udział jednego sektora w indeksie nie może być większy niż 30% w dniu rankingu indeksu.

Skład indeksu jest zmienny, a zmiany są przeprowadzane 4 razy w roku (trzeci piątek marca – rewizja roczna; czerwca, września, grudnia – korekty kwartalne).

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry