Ministerstwo Skarbu Państwa Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji

Minister Skarbu Państwa może sprzedać akcje spółek publicznych w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone na podstawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Tryb ten dotyczy spółek notowanych na giełdzie.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry