Ministerstwo Skarbu Państwa Wartość nominalna - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Wartość nominalna

W odniesieniu do instrumentu finansowego – wartość tego instrumentu określana przez jego emitenta i zamieszczona na instrumencie finansowym.

Wartość nominalna akcji jest uwidoczniona na nich, zgodnie z kodeksem spółek handlowych nie może być niższa niż 1 złoty. Minimalna wartość udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to 50 złotych.

W innym znaczeniu wartość nominalna może oznaczać wartość danego dobra wyrażoną w cenach bieżących, a więc bez uwzględnienia takich czynników jak zmiana poziomu cen (inflacja).

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry