Ministerstwo Skarbu Państwa Wartość księgowa spółki - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Wartość księgowa spółki

Wartość spółki wynikająca z zapisów księgowych (bilansu).

Jest to wartość aktywów Aktywa Ogół środków gospodarczych i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną. odczytana z bilansu, pomniejszona o zobowiązania spółki. Wartość księgowa jest równa wartości kapitału własnego. Bywa porównywana z wartością rynkową – stąd wskaźnik „cena do wartości księgowej”: C/WK.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry