Ministerstwo Skarbu Państwa System transakcyjny - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

System transakcyjny

Oprogramowanie dostarczane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, np. dom maklerski, służące do obsługi rachunku i składania za jego pośrednictwem zleceń giełdowych.

Systemy transakcyjne poszczególnych podmiotów różnią się i stanowią jedno z kryterium wyboru danego podmiotu przez klienta. System transakcyjny powinien zapewniać bezpieczną i sprawną realizację transakcji giełdowych oraz posiadać wiele pomocnych dla inwestora funkcjonalności.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry