Ministerstwo Skarbu Państwa Sygnał kupna - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Sygnał kupna

Określenie momentu optymalnego do zakupu instrumentu finansowego. Moment ten wyznaczany jest na podstawie formacji cenowych i wskaźników analizy technicznej.

Zaistnienie określonego zdarzenia na wykresie może stanowić przesłankę świadczącą o dalszym kierunku zmian kursu instrumentu finansowego. Jeśli przesłanka świadczy o możliwym wzroście kursu w przyszłości, inwestorzy odbierają to zazwyczaj jako sygnał kupna i składają zlecenia kupna danego instrumentu finansowego. Dla potwierdzenia sygnału kupna i zabezpieczenia się przed fałszywymi sygnałami wynikającymi z danej formacji lub wskaźnika analizy technicznej inwestorzy Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. często oczekują na pojawienie się sygnału kupna z więcej niż jednej formacji czy wskaźnika i dopiero wówczas podejmują decyzje inwestycyjne.

Przeciwieństwem sygnału kupna jest sygnał sprzedaży, który świadczy o możliwym spadku kursu w przyszłości i stanowi optymalny moment do sprzedaży instrumentu finansowego.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry