Ministerstwo Skarbu Państwa Stopa zwrotu - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Stopa zwrotu

Stosunek wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału.

Stopa zwrotu jest podstawową miarą efektywności dokonanej inwestycji i obrazuje zmianę jej wartości w czasie. Stopa zwrotu może być dodatnia lub ujemna. Najczęściej wyrażana jest w ujęciu procentowym. Wysokość stopy zwrotu determinowana jest przez czas trwania inwestycji i związane z nią ryzyko. Im dłuższy okres inwestycji i im większe ryzyko związane z daną inwestycją, tym wyższa stopa zwrotu z inwestycji.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry