Ministerstwo Skarbu Państwa Stopa procentowa - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Stopa procentowa

Cena, jaką płaci się właścicielowi kapitału za użyczenie tego kapitału na określony czas; rynkowy koszt kapitału.

Wyróżniamy nominalne i realne stopy procentowe. Stopa procentowa, zgodnie z którą bank nalicza odsetki, to nominalna stopa procentowa. Realna stopa procentowa to wartość, która jest skorygowana o poziom inflacji.

Wysokość stóp procentowych wpływa na duży zakres decyzji podejmowanych przez podmioty gospodarcze, np. niskie stopy procentowe oznaczają niższy koszt dokonywania zakupów na kredyt (w szczególności dotyczy to zakupu nieruchomości czy samochodu) i większe zainteresowanie takim rozwiązaniem. Ponadto niski koszt kredytu zachęca firmy do podejmowania działalności inwestycyjnej (rozbudowa fabryki, badania nad nowymi technologiami). Z drugiej strony niskie stopy procentowe zniechęcają do oszczędzania, ponieważ zysk jest mniejszy. W gospodarce istnieje wiele stóp procentowych – stopa oprocentowania depozytów, stopa oprocentowania kredytów itp. Różnią się one ponadto w zależności od czasu, na jaki dokonywana jest transakcja (stopa oprocentowania depozytów krótkoterminowych najczęściej różni się od stopy oprocentowania depozytów długoterminowych). Ponieważ jednak większość stóp procentowych zmienia się w tym samym kierunku, mówimy ogólnie o wzroście lub spadku „stóp procentowych” lub „stopy procentowej”.

Przykładowo, jeśli RPP zmienia wysokość stopy referencyjnej, to oddziałuje na wysokość stopy procentowej, po jakiej banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze. To z kolei wpływa na wysokość stopy procentowej, po jakiej banki przyjmują depozyty lub udzielają kredytów podmiotom indywidualnym.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry