Ministerstwo Skarbu Państwa Spółka - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Spółka

Forma współpracy gospodarczej dwóch lub więcej osób chcących osiągnąć wspólny cel, najczęściej o charakterze gospodarczym.

Według źródła prawa regulującego powstanie i działalność spółki możemy wyróżnić spółki prawa cywilnego (spółki cywilne) oraz spółki prawa handlowego (spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne). Te pierwsze umieszczane są w ewidencji działalności gospodarczej, a podstawę prawną ich działania stanowi Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Spółki prawa handlowego są umieszczane w rejestrze handlowym, a podstawą ich funkcjonowania jest Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Inny podział to wyróżnienie spółek osobowych (spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe) i spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne).

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015 , 02.10.2015 JSK Internet
do góry