Ministerstwo Skarbu Państwa Skarb Państwa - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Skarb Państwa

To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc).

Skarb Państwa jest reprezentowany przez organy administracji publicznej oraz inne podmioty uprawnione, zgodnie z ich właściwością określoną w przepisach prawa. Właściwość Ministra Skarbu Państwa do reprezentowania Skarbu Państwa określa ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. - o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 1224).

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015 , 01.10.2015 JSK Internet
do góry