Ministerstwo Skarbu Państwa Ryzyko - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Ryzyko

Pojęcie rozumiane co najmniej na dwa sposoby – negatywny i pozytywny. Jedni utożsamiają je z możliwością poniesienia strat, co często odstrasza ich od inwestycji. Dla drugich ryzyko niesie ze sobą szansę osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków.

Uogólniając pojęcie ryzyka, należy brać pod uwagę zarówno jego pozytywne, jak i negatywne skutki. Niezmiernie ważną sprawą jest związek pomiędzy poziomem ryzyka a oczekiwanym zyskiem. Właśnie od niego zależy wiele decyzji, które podejmują inwestorzy. Istnieje bowiem zależność, iż wraz ze wzrostem ryzyka oczekiwana rekompensata (zysk) staje się większa, choć możliwość poniesienia strat również rośnie. Strategię działania na rynku kapitałowym trzeba dopasować do własnego poziomu akceptacji ryzyka.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 01.10.2015
do góry