Ministerstwo Skarbu Państwa Rynek główny GPW - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Rynek główny GPW

Rynek giełdowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie działający jako rynek regulowany, podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Są na nim notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, instrumenty strukturyzowane i instrumenty pochodne.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry