Ministerstwo Skarbu Państwa Rok obrotowy - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Rok obrotowy

Rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stanowiący okres rozliczeniowy spółki.

Rok obrotowy powinien być zgodny z rokiem podatkowym. Pojęcie roku obrotowego stosowane jest najczęściej do celów rachunkowości i celów podatkowych. W niektórych przypadkach rok obrotowy może trwać dłużej niż 12 miesięcy, np. w sytuacji rozpoczęcia przez spółkę działalności w drugiej połowie roku ma ona możliwość połączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych z rokiem następnym. Rok obrotowy określony jest w statucie (spółka akcyjna) lub w umowie na podstawie, której utworzono jednostkę.. Spółka ma możliwość dokonywania zmian roku obrotowego, co jednak wymaga zmiany statutu lub umowy. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Zagadnienie roku obrotowego uregulowane jest w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry