Ministerstwo Skarbu Państwa Prywatyzacja bezpośrednia - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Prywatyzacja bezpośrednia

Prywatyzacja mająca charakter bezpośredni, tj. realizowana jest bez przyjmowania przez przedsiębiorstwo państwowe formy jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.

Umożliwia ona dokonywanie szybkich zmian własnościowych w małych i średnich przedsiębiorstwach państwowych.

Prywatyzacja bezpośrednia następuje poprzez: sprzedaż przedsiębiorstwa, wniesienie do spółki, oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce. Proces przygotowania i realizacji prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa jest zdecentralizowany. Decydującą rolę odgrywają tu organy założycielskie. Są nimi przeważnie wojewodowie. W gestii wojewodów leży inicjowanie procesu prywatyzacji bezpośredniej, przygotowanie przedsiębiorstwa państwowego do prywatyzacji, wyłanianie inwestorów, ustalanie warunków transakcji, a po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu Państwa na prywatyzację, sfinalizowanie procesu i podpisanie odpowiednich umów z inwestorem.

Minister Skarbu Państwa kontroluje i nadzoruje prywatyzację bezpośrednią przez wyrażenie zgody na uruchomienie realizacji poszczególnych projektów. Prywatyzacja Prywatyzacja Proces transformacji własności państwowej we własność niepaństwowych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej realizowany w drodze: udostępnienia osobom trzecim akcji/udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa powstałych z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego; udostępnienia osobom trzecim mienia przedsiębiorstwa; sprzedaży przedsiębiorstwa. Podstawowe metody prywatyzacji w Polsce to prywatyzacja pośrednia oraz bezpośrednia. bezpośrednia realizowana jest z uwzględnieniem zobowiązań wobec pracowników (utrzymanie miejsc pracy, pakiety osłon socjalnych) i inwestycji, w tym ochrony środowiska. W prywatyzacji bezpośredniej uczestniczyć mogą zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry