Ministerstwo Skarbu Państwa Płynność obrotu - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Płynność obrotu

Jedna z cech instrumentu finansowego oznaczająca potencjalną możliwość swobodnej sprzedaży lub zakupu instrumentu przez inwestora po aktualnej cenie rynkowej bez wywierania znacznego wpływu na tę cenę.

Wysoka płynność obrotu występuje, gdy na danym instrumencie finansowym w ciągu sesji giełdowej zawieranych jest wiele transakcji. W tej sytuacji kolejne złożone zlecenie giełdowe dotyczące tego instrumentu trafia na rynek jako jedno z wielu zleceń i pojedynczo nie wywiera istotnego wpływu na przebieg notowań danego instrumentu. Płynność obrotu jest jednym z czynników determinujących wycenę instrumentu finansowego. Instrumenty finansowe o wysokiej płynności obrotu cieszą się większym zainteresowaniem inwestorów ze względu na związane z nimi mniejsze ryzyko trudności z wyjściem z inwestycji w wybranym przez inwestora momencie i na panujących wówczas warunkach. Premia za ryzyko płynności w przypadku instrumentów o niskiej płynności obrotu powoduje z kolei wzrost wymaganej oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji w te instrumenty i wskutek tego spadek zainteresowania inwestorów tymi instrumentami.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry