Ministerstwo Skarbu Państwa Odsetki - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Odsetki

Wyrażona kwotowo opłata za użyczenie kapitału. Jest to cena, jaką dłużnik płaci wierzycielowi za możliwość czasowego wykorzystania danej kwoty.

Z kolei dla wierzyciela jest to wynagrodzenie za rezygnację z bieżącej konsumpcji (wykorzystania kapitału dziś) oraz za ponoszone ryzyko (prawdopodobieństwo niespłacenia pożyczki przez dłużnika). Możemy wyróżnić odsetki proste (obliczane od kwoty kapitału po danym okresie, pobierane po ich naliczeniu), odsetki składane (doliczane do kapitału po danym okresie, po następnym okresie odsetki oblicza się od łącznej kwoty), odsetki naliczane w sposób ciągły (cały czas) oraz dyskonto (odsetki są obliczane i wypłacane w późniejszym terminie).

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry