Ministerstwo Skarbu Państwa Obligacja - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Obligacja

Papier wartościowy o charakterze wierzycielskim.

Stanowi on dowód na to, że jego emitent jest dłużnikiem właściciela (nabywcy) obligacji i zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w określonym czasie. Jest to zatem papier wartościowy potwierdzający, że nabywca udzielił pożyczki emitentowi na określonych warunkach, które emitent zobowiązał się spełnić w określonym czasie. Emisja obligacji pozwala na zaciągnięcie takiej pożyczki u wielu rozproszonych pożyczkodawców, co stanowi alternatywę dla kredytu bankowego.

Wyróżniamy obligacje skarbowe (emitowane przez państwa), komunalne (emitowane przez samorządy) oraz obligacje podmiotów prawnych (emitowane np. przez spółki).

Ze względu na czas/horyzont inwestycyjny dzielimy obligacje na krótkoterminowe (okres do wykupu do 1 roku), średnioterminowe (od roku do 5 lat), długoterminowe (powyżej 5 lat) oraz wieczyste (nie mają okresu do wykupu). Możemy wyróżnić również obligacje zerokuponowe (oferowane z dyskontem, bez okresowej wypłaty odsetek) oraz kuponowe (z okresową wypłatą odsetek). Oprocentowanie obligacji kuponowych może być zmienne (np. uzależnione od stopy inflacji) lub stałe.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry