Ministerstwo Skarbu Państwa Kurs odniesienia - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Kurs odniesienia

Kurs instrumentu finansowego względem którego porównywany jest aktualny kurs notowań tego instrumentu na giełdzie.

Kurs odniesienia stanowi podstawę do wyznaczenia zmiany kursu instrumentu finansowego w ciągu jednej sesji w ujęciu wartościowym i procentowym. Kurs odniesienia wykorzystywany jest również do ustalania dopuszczalnych wahań kursu instrumentów finansowych. W systemie notowań ciągłych kursem odniesienia dla kursu otwarcia jest ostatni kurs zamknięcia, a kursem odniesienia dla kursu transakcyjnego i kursu zamknięcia jest kurs otwarcia. W systemie notowań jednolitych kursem odniesienia dla kursu jednolitego jest ostatni kurs jednolity.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry