Ministerstwo Skarbu Państwa Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Rejestr (baza danych), w którym zamieszczane są najważniejsze informacje o uczestnikach obrotu gospodarczego, w tym m.in. o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach.

KRS działa w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pełni on dwie główne funkcje: informacyjną i legalizacyjną. Pierwsza z nich polega na udostępnianiu określonym podmiotom informacji o statusie prawnym partnera, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz o sposobie jego reprezentowania. Druga funkcja natomiast oznacza, że dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru możliwe jest dokonywanie dalszych czynności prawnych (często dopiero wtedy dany podmiot uzyskuje osobowość prawną).

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry