Ministerstwo Skarbu Państwa Koniunktura - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Koniunktura

Inaczej stan gospodarki.

Miarą koniunktury gospodarczej mogą być: wielkość produkcji w gospodarce, poziom zatrudnienia, wielkość wydatków konsumpcyjnych, poziom płac itp.

Gospodarki rynkowe rozwijają się w sposób cykliczny, co oznacza, że po okresach przyspieszenia wzrostu gospodarczego następują okresy jego spowolnienia, względnie spadku poziomu produkcji. Koniunktura może odnosić się nie tylko do całej gospodarki, ale również do jej poszczególnych działów (przemysłu, budownictwa, handlu czy transportu).

Termin ten bywa również odnoszony do sytuacji na giełdach papierów wartościowych.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry