Ministerstwo Skarbu Państwa Kapitał - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Kapitał

Środki stanowiące własność inwestora, które są używane w celu pomnożenia posiadanego majątku.

Mogą to być środki finansowe, środki produkcyjne i zasoby intelektualne. W przypadku inwestora indywidualnego są to na przykład pieniądze Pieniądz Dobro, które jest powszechnie i z mocy prawa akceptowane przez uczestników rynku jako forma płatności za inne towary i usługi. złożone na lokacie bankowej lub w papierach wartościowych.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015 , 01.10.2015 JSK Internet
do góry