Ministerstwo Skarbu Państwa Kapitalizacja odsetek - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Kapitalizacja odsetek

Dopisanie określonej kwoty (wg stopy oprocentowania) do aktualnej wartości kapitału.

Dzięki kapitalizacji powiększa się kapitał, który podlega oprocentowaniu (kapitalizacja działa na zasadzie procentu składanego). Kapitalizacja następuje co określony czas (kapitalizacja roczna – co 1 rok, kapitalizacja półroczna – 2 razy w roku, kapitalizacja miesięczna – 12 razy w roku).

Im częstsza kapitalizacja, tym – przy innych czynnikach niezmienionych – wyższy jest zysk z inwestycji (np. lokaty).

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry