Ministerstwo Skarbu Państwa IPO - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

IPO

Pierwsza oferta publiczna (z ang. skrót od Initial Public Offering).

IPO oznacza wprowadzenie po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego. Może to odbywać się na dwa sposoby: akcje mogą zostać wprowadzone do obrotu przez dotychczasowego akcjonariusza lub przez spółkę, która chce sprzedać dotychczas posiadane akcje lub emituje nowe. Proces ten przebiega w kolejnych etapach: spółka sporządza prospekt emisyjny, KNF Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Państwowa instytucja sprawująca nadzór nad polskim rynkiem finansowym. zatwierdza go, prospekt zostaje udostępniony publicznie, po czym następuje zwykle sprzedaż akcji i ich rejestracja przez KDPW, następnie akcje są wprowadzane na giełdę i stają się przedmiotem obrotu miedzy inwestorami.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry