Ministerstwo Skarbu Państwa Inwestor strategiczny - Słownik pojęć -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Słownik pojęć

Inwestor strategiczny

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dysponująca odpowiednimi środkami finansowymi, której predyspozycje, umiejętności operacyjne, techniczne i wiedza merytoryczna są zgodne z zakresem i kierunkiem działania danej spółki oraz pozwalają na zaangażowanie się w aktywne zarządzanie daną spółką.

Inwestor strategiczny prowadzi działania zmierzające do zwiększenia popytu na akcje danej spółki i wzrostu ich ceny. Dąży do realizacji długookresowej strategii rozwoju firmy. Dla sprawowania kontroli nad spółką Inwestor Inwestor Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lokująca własne lub powierzone środki finansowe w przedsięwzięcie albo przedsiębiorstwo w celu wypracowania bieżącego dochodu i osiągnięcia zysków kapitałowych. strategiczny posiada zazwyczaj większościowy pakiet akcji/udziałów danej spółki.

Medatdane

Opublikowane przez: Redaktor MSP
Autor: Redaktor MSP
Ostatnia zmiana: 30.09.2015
do góry